Vrijwilligerswerk = verplicht - VV Heerenveen

Vrijwilligerswerk = verplicht

Vrijwilligerswerk = verplicht

vrijwilligerswerk.png_-_2.jpg

Vrijwilligerswerk = verplicht voor alle leden/ouders
Wij verwachten van de leden (of ouders/verzorgers) dat ze vrijwilligerswerk verrichten. 
Dat betekent dat elk lid (of ouder/verzorger), per seizoen minimaal 5 uurtjes, zich inzet voor de vereniging.

De kern van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid verplicht is 5 uur per seizoen vrijwilligerswerk te verrichten.
Voor een jeugdlid geldt deze verplichting voor de ouder of verzorger, uiteraard mag het jeugdlid ook het vrijwilligerswerk verrichten.  button_klik_hier.png Inschrijven bardienst

  button_klik_hier.png Inschrijven kledingshop

  button_klik_hier.png Inschrijven 'gastheer/vrouw' wedstrijdsecretariaat

  button_klik_hier.png Inschrijven om een wedstrijdje te fluiten

  button_klik_hier.png Inschrijven Kleedkamerbeheerder op zaterdag


VV Heerenveen is een mooie en bloeiende vereniging, die bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers.
Door de inzet van vrijwilligers blijft het voetbal voor iedereen betaalbaar.
Door de inzet van vrijwlligers kan jij of je kinderen voetballen.
Vrijwilligerswerk is niet alleen noodzakelijk, het is ook gewoon leuk om te doen en zorgt voor saamhorigheid binnen de club.

Het doen van vrijwilligerswerk is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van VV Heerenveen.
Met andere woorden; het is verplicht.
Van ieder spelend lid vanaf 16 jaar en de ouders van een jeugdlid tot 16 jaar, wordt verwacht dat hij/zij minimaal 5 uur vrijwilligerswerk verricht.

Vormen van vrijwilligerswerk
Binnen VV Heerenveen onderscheiden we twee vormen van vrijwilligerswerk:

  1. een vaste vrijwilligersfunctie, bijvoorbeeld trainer, leider of commissielid
  2. Incidenteel vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bardienst, kledingshopdienst, wedstrijdsecretariaat of scheidsrechter

Als je geen vaste vrijwilligersfunctie vervult, kom je dus in aanmerking voor incidenteel vrijwilligerswerk.
Over de invulling daarvan hebben wij het volgende afgesproken:

  • Voor jeugdleden tot 16 jaar vervullen over het algemeen de ouders/verzorgers het vrijwilligerswerk, uiteraard mag een jeugdlid zelf ook het vrijwilligerswerk verrichten.
  • Jeugdleden van 16 jaar en ouder vervullen zelf het vrijwilligerswerk door het fluiten van een aantal wedstrijden bij de jongste jeugd.
  • Senioren leveren hun bijdragen in de vorm van het organiseren of het ondersteunen bij evenementen en toernooien en het draaien van bardiensten en wedstrijdsecretariaat. Uiteraard juichen wij het zeer toe als de senioren een aantal jeugdwedstrijden komen fluiten.

 

Nieuwe werkwijze sinds seizoen 2022-2023
In het seizoen 2021-2022 moest iedereen, die voor incidenteel vrijwilligerswerk in aanmerking kwam, zichzelf aanmelden.
Aan het einde van het seizoen werd gekeken wie 'wel' en wie 'niet' had voldaan aan zijn vrijwilligersbijdrage.
Dat is een behoorlijk arbeidsintensief klusje omdat te controleren en het kost VV Heerenveen veel tijd en moeite om het ook daadwerkelijk geïnd te krijgen.

Dit blijkt in de praktijk niet goed te werken.
Vrijwilligers moeten anderen, die vrijwilligerswerk hadden moeten doen, erop wijzen dat ze dit hadden moeten doen......, dat is geen leuk (vrijwilligers)werk.
Je krijgt allerlei 'smoesjes' te horen dat ze het niet wisten, dat ze niet wisten waar ze zich moesten aanmelden....; kortom; geen leuke gesprekken, daar zit je als goedbedoelde vrijwilliger niet op te wachten.
Er is daarom besloten om de werkwijze te wijzigen, om het anders te gaan doen miv seizoen 2022-2023.

Niet de enige amateurvoetbalvereniging in Nederland
Helaas, er zijn al meerdere verenigingen die het zo doen, tegen wil en dank, maar ze kunnen niet anders.
Wij volgen de 'trend'.

Afkopen
Naast de contributie betaalt iedereen bij VV Heerenveen een vrijwilligersbijdrage.
Deze vrijwilligersbijdrage kan je terugvragen als je vrijwilligerswerk hebt verricht en jouw volledige contributie is geïnd en/of betaald.
Wij zien de vrijwilligersvergoeding ‘slechts’ als stok achter de deur.
Afkopen van het vrijwilligerswerk is niet mogelijk.

Attentie
De kern van het vrijwilligersbeleid is dat ieder spelend lid verplicht is 5 uur per seizoen vrijwilligerswerk te verrichten.
Voor een jeugdlid geldt deze verplichting voor de ouder of verzorger, uiteraard mag het jeugdlid ook het vrijwilligerswerk verrichten.

Leiders, trainers en commissie leden (de vaste vrijwilligersfunctie)
Zij verrichten vele uren vrijwilligerswerk en komen uiteraard in aanmerking voor de TERUGGAAF VRIJWILLIGERSWERK.
Wel graag even invullen, dan ontvang je het bedrag terug.
Heb je meerdere kinderen bij VV Heerenveen als lid, svp per spelend lid invullen.
Dit omdat het dan goed is geregistreerd in het systeem en kunnen we het altijd terugvinden.


KNVB video filmpje; BACK TO BASICS
De KNVB heeft een aantal visiefilms gemaakt over het reilen en zeilen van een vereniging.
Zeer leerzaam en je begrijpt direct de uitdaging waar voetbalverenigingen voor staan.
Klik hier

back_to_basics.png

Delen
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!