donderdag, 13 december 2018 14:42

Enquete inzake organisatieadvies VV Heerenveen, doe mee!

Geschreven door Konrad Dzięgiel en Mart Bos

Hallo, wij zijn Konrad Dzięgiel en Mart Bos, studenten aan de bachelor Sportkunde (voorheen bekend als sport, gezondheid en management) op de Hanze Hogeschool Groningen. Voor ons ligt de komende weken de focus op sportvereniging en het bijbehorende krachtveld. Om deze wereld goed te leren kennen gaan wij bezig met een opdracht waarbij we binnen 7 weken een organisatieadvies gaan schrijven voor de club. Dit advies zullen wij schrijven aan de hand van verschillende observaties, analyses, enquêtes en interviews. Verder zullen wij ook veel aanwezig zijn op de club. Op school leren wij momenteel om die verschillende onderzoeksmethodes te gebruiken en vervolgens toe te passen. Eén van de onderzoeksmethodes is het afnemen van enquêtes. Jeugdleden onder de 16 jaar kunnen de vragenlijst niet invullen, hiervoor dienen de ouders de vragenlijst in te vullen. De resultaten worden vertrouwelijk verwerkt. Wij vragen jullie vriendelijk de volgende enquête in te vullen http://www.thesistools.com/web/?id=547300 Aan het eind van dit project hopen wij met een mooi advies te komen waar zowel VV Heerenveen en wij als studenten wat aan hebben. Dit advies zullen wij presenteren aan het bestuur van VV Heerenveen. Wij hopen jullie bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen en/of tips zijn wij bereikbaar op het mailadres Verder zullen wij ook veel aanwezig zijn op de club.