dinsdag, 10 maart 2020 10:13

Coronavirus en nu?

Geschreven door bestuur

Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, krijgt de KNVB veelvuldig de vraag of dit gevolgen heeft voor de wedstrijden in het betaald- en amateurvoetbal.  Voorlopig gaan de trainingen en voetbalwedstrijden gewoon door.

Basishygiëne

We raden iedereen aan (spelers en toeschouwers) extra te letten op de basishygiëne. Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht: 

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

 • Was je handen regelmatig

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

 • Gebruik papieren zakdoekjes

Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.

De KNVB staat in nauw contact met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. We houden alle berichten nauwlettend in de gaten. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook het voetbal raken, dan laten wij dat zo spoedig mogelijk weten. Zie voor actuele informatie over het coronavirus de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zijn betrokken ministers 9 maart bijgepraat over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Vanuit verschillende invalshoeken is gesproken over maatregelen en de gevolgen voor Nederland. Het belang om adviezen van het RIVM op te volgen, wordt door het kabinet onderstreept.

Advies RIVM

Nu in Nederland ook een aantal besmettingen is vastgesteld, geeft het RIVM bovendien aan:

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en ben je de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 • China (inclusief: Macau en Hongkong)
 • Singapore
 • Zuid-Korea
 • Iran
 • De Noord-Italiaanse provincies: Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna, Piëmonte, Aosta-vallei, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië en Ligurië

neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Aanvullend advies

Het spreekt voor zich dat VV Heerenveen van je verwacht dat je in geval van bovenstaande ook niet aan wedstrijden meedoet dan wel voetbal gerelateerde bijeenkomsten of een vereniging bezoekt.

Als aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne adviseert VV Heerenveen bij de wedstrijden de komende periode het handen schudden met medespelers, tegenstanders en scheidsrechters te vermijden.

Natuurlijk vragen wij voetballers elkaar nog steeds een prettige wedstrijd toe te wensen maar daarbij raden we aan een alternatief voor het handen schudden te gebruiken.

 • Ontvang je clubgenoten, tegenstanders en de scheidsrechters nog net zo hartelijk maar zonder handen te schudden.
 • Wens de tegenstander succes door middel van bijvoorbeeld een yell.
 • Bedank de scheidsrechter na afloop mondeling zonder handen te schudden.
 • Zoals diverse sportbonden al adviseren, blijft het belangrijk om alleen een eigen bidon of waterfles te gebruiken.
 • Ben je scheidsrechter, gebruik dan alleen je eigen scheidsrechtersfluitje.

 

Meer informatie over het coronavirus lees je op de site van het RIVM; https://www.rivm.nl/

 

 

Bestuur VV Heerenveen