dinsdag, 19 mei 2020 13:24

Nieuwsbrief VV Heerenveen 19-5-2020

Geschreven door voorzitter

Hallo leden van VV Heerenveen,

Langs deze weg willen we jullie even op de hoogte brengen waar we in deze bizarre Corona-crisis mee bezig zijn bij de club.
Gelukkig wordt er sinds kort weer op een aangepaste wijze getraind door de jeugd en gezien de hoge opkomst waren zij hier ook aan toe. Deze week starten de trainingen voor senioren ook weer. Voor al deze trainingen zijn er speciale spelregels en protocollen gemaakt welke zijn voorgeschreven door onze overheid. Ik ben erg blij om te constateren dat deze protocollen door iedereen worden nageleefd.
Door deze crisis krijgen we vaak de vraag hoe het financieel met de club gaat. Uiteraard geldt ook voor ons dat deze crisis domweg geld kost voor de club. Het vorige bestuur heeft echter een gezonde financiële situatie voor ons achter gelaten, waardoor we wel tegen een stootje kunnen. Hier en daar kunnen we een beroep doen op de regelingen welke door onze regering zijn ingesteld. Beter worden we er niet van, maar wel zijn we kritischer waaraan we het gaan uitgeven.
Ondanks dat het rustiger is dan normaal, hebben we niet stilgezeten en zijn we op een aantal fronten bezig met de toekomst.

Accommodatie

Ik wil beginnen met het opknappen van de accommodatie; het veldonderhoud is gestart en de kleedkamers worden aangepakt. Beschadigingen aan het tegelwerk zijn geheel hersteld, en de kleedkamers krijgen een metamorfose. Via Facebook houden we jullie met foto’s op de hoogte van het schilderwerk. De huisschilder van SC Heerenveen zorgt voor prachtige details als pompeblȇden, afbeeldingen van voetballers en logo’s van onze club. Het wordt echt prachtig. Als dit klaar is wordt de entree nog opgeknapt, dus blijf Facebook volgen voor de vorderingen.
Onder leiding van Cornelie Grond, onze verenigingsmanager zoals ik haar noem, wordt met twee toppers van onze club, Victor de Roos en Niels de Jong, dagelijks geverfd. Op zaterdagen worden ze door een groot aantal vrijwilligers geholpen waardoor het snel vordert. Anderen zijn bezig met het opknappen van straatwerk, verwijderen van gras, dug-outs die worden verfraaid. Ook wordt de meterkast en bekabeling aangepast en voorbereid op de komst van glasvezel, welke binnenkort wordt aangesloten zodat we straks ook wifi op het complex beschikbaar hebben. Het vorige bestuur had al concrete plannen voor een kledingwinkel, deze zal binnenkort worden gemaakt en operationeel zijn bij de start van het nieuwe seizoen.
Ik ben erg trots op hetgeen er met zoveel mensen in korte tijd wordt gerealiseerd. Zonder vrijwilligers geen club zeg ik altijd maar……….. Als je ook zin heb om te helpen, meld je dan bij Cornelie.

Voetbal

Dan het voetbal, want daar draait het toch om bij onze vereniging.
Laten we beginnen met de jeugd. Hier zijn de indelingen voor het komend seizoen al in de laatste fase beland. Elk jaar een grote en moeilijke klus. Dit jaar nog moeilijker omdat we maar een half jaar als referentie hebben. Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen zijn hier veel mensen bij betrokken om zo tot een zo goed mogelijke indeling te komen.
Het nieuwe bestuur heeft zich als doel gesteld dat er ook voor de lagere teams goede trainers worden aangesteld, een flinke klus, maar het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. Volgende stap is om straks bij elk team de leiders te zoeken.
Dan onze senioren. Zoals velen weten, is er een trend gaande dat jeugd niet meer op zondag wil voetballen. Ook dit jaar hebben we weer moeite om voldoende spelers voor ons vlaggenschip bijeen te krijgen. Toch gaat dit ons opnieuw lukken! De trainersstaf met Niklas Tarvajärvi als hoofdtrainer en begeleiding is inmiddels nagenoeg rond. De vraag blijft echter hoe lang we dit op deze manier volhouden en moeten we straks definitief kiezen voor alleen prestatieteams op zaterdag?
Ook voor het eerste elftal van de zaterdag is de staf al klaar. Daar waar we een paar jaar geleden zijn begonnen met vriendenteams op de zaterdagen hebben we besloten dat dit voor de eerste twee teams niet meer het geval zal zijn. Als voorbereiding op de toekomst zetten we vanaf komend seizoen in op prestaties. In oudgediende, Guido Pen, hebben we de hoofdtrainer gevonden, hij gaat zorgen dat we de weg omhoog inzetten.
Tot slot het vrouwenvoetbal. Ook hier zijn de indelingen bijna klaar. Het probleem hier zijn de aantallen. Tussen VR1 en 2 en de MO15 kunnen we komend jaar helaas geen MO17 of MO19 vormen, omdat er te weinig speelsters zijn. Dit betekent dat een paar speelsters, vervroegd worden doorgeschoven of gaan met dispensatie in een jongere leeftijdsklasse spelen. Wel hebben we de trainers en begeleiding nagenoeg weer op orde, ondanks dat er vorig seizoen veel mensen zijn gestopt. Wij hebben aangegeven dat wij het vrouwenvoetbal serieus nemen binnen onze club en dat willen we waarmaken ook….

Communicatie

Communicatie vinden we erg belangrijk. Omdat er op dit vlak de laatste jaren veel is veranderd, willen wij mee met deze veranderingen. Als je kijkt naar de jeugd, dan zie je dat zij alles doen met hun mobiel. Dit betekent dat de normale website die we hebben niet meer voldoet aan de huidige eisen. Wij willen toe naar een website met hieraan gekoppeld een app waarin we alles over VV Heerenveen kunnen vinden. Er is een mogelijkheid om sub groepjes te maken per team. Er zit een vrijwilligersmodule in en alles wordt gevoed vanuit onze database welke in Sportlink staat. Het besluit is genomen om dit uit te voeren, alleen zijn we nu op zoek naar een paar mensen die dit pakket kunnen inrichten qua look-and-feel maar zeker qua functionaliteit. Kan je helpen, neem dan contact met mij op.

SC Heerenveen, de gemeente en sportpark Skoatterwâld

Al jaren zitten wij op sportpark SKW samen met SC Heerenveen. Mijn persoonlijke ervaring is dat er altijd een wij-zij houding is onder elkaar. Wij hebben besloten dat we moeten proberen om een betere relatie op te bouwen, want we kunnen elkaar op diverse vlakken erg goed versterken. Als er beter contact is, is er ook meer begrip voor elkaar. Na een aantal gesprekken met diverse geledingen binnen SC, constateer ik dat zij hier ook behoefte aan hebben. Concrete resultaten; betere samenwerking met de onderhoudsmensen, maandelijks overleg met de HJO van SC, commercieel samen werken, en als belangrijkste, samen optrekken richting de gemeente om sportpark Skoatterwâld 2.0 te gaan ontwikkelen. Het vorige bestuur heeft ook al een aantal keren gemeld hierover in gesprek te zijn, maar het lijkt erop dat er nu beweging in zit. Duidelijk is wel dat dit langdurige trajecten zijn, maar goed om te zien dat iedereen nu beweegt.

Regenboogvlag

VV Heerenveen wil graag een vereniging voor iedereen zijn. Daarom hebben wij besloten om de regenboogvlag binnenkort te gaan hijsen als symbool dat iedereen welkom is, ongeacht kleur, ras, geaardheid of geloof.

Ik hoop dat ik met bovenstaande uiteenzetting heb aangegeven dat er op de achtergrond veel gebeurd. Ondanks dat we nu nog niet weten hoe alles gaat komen met de Corona crisis, zijn wij straks klaar om te starten met het nieuwe seizoen.

 

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van VV Heerenveen

Bernier Hoekstra
Voorzitter