vrijdag, 22 mei 2020 23:12

Proces teamindelingen voor seizoen 2020/'21

Geschreven door Jeugdcommissie en Technische Commissie
Teamindeling seizoen 2020-2021, hoe doen we dat nu? Teamindeling seizoen 2020-2021, hoe doen we dat nu?

Hoe gaat dat nu in zijn werk, het indelen van de teams voor volgend seizoen?

 

Een vraag die ouders en de spelende leden vaak stellen.
Omdat we daar niet geheimzinnig over (willen) doen.
Eerlijk is eerlijk; op de normale manier gaat het dit jaar niet lukken, hieronder tekst en uitleg.

Hieronder de brief, gestuurd naar alle jeugdleiders en jeugdtrainers, hoe de Jeugdcommissie en Technische Commissie dit aanpakt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste leiders en trainers,

Het seizoen zit erop en dus kijken wij als Jeugdcommissie en Technische Commissie alweer volop vooruit naar het nieuwe seizoen. En nee, we zullen niet nogmaals beginnen over hoe sneu het verloop dit voetbalseizoen is geweest. Dat is oud nieuws.
Toch is het in het kader van de bekendmaking van de nieuwe indeling goed om toch even terug te kijken naar de gevolgen van de voetbalstop voor de indelingen. 

Zoals gebruikelijk hebben we ook dit jaar op twee momenten gevraagd jullie input te geven over de spelers van jullie team. Voor trainers zijn dit de STIM-formulieren, voor leiders de teambeoordeling. Deze documenten zijn traditioneel het startpunt van onze werkzaamheden. Welke spelers/speelsters vallen op, welke spelers/speelsters hebben het moeilijk, dit proberen we uit jullie documenten te halen.

Met de informatie die jullie ons geven gaan wij, met behulp van onze scouts, de velden op. Niet zozeer om jullie mening te toetsen, maar vooral ook om de mening te plaatsen in het grotere geheel van alle spelers/speelsters in de jaarlaag. Een speler/speelster die opvalt in het ene team moet getoetst worden aan hogere teams.

Kan hij of zij een stap omhoog maken en zo ja, op welk niveau komt hij/zij dan uit? 
Hierbij proberen we de mening van meerdere mensen te betrekken, die op verschillende momenten komen kijken bij zowel training als wedstrijden. 
Op deze manier voorkomen we dat een mening van één persoon doorslaggevend is. Ook voorkomen we zo dat een speler/speelster aan de hand van één moment wordt beoordeeld en door de vorm van de dag lager uitkomt dan eigenlijk zou moeten. 

Iedereen begrijpt onmiddellijk dat dit een tijdrovend proces is. En juist deze tijd is ons de afgelopen maanden, om voor de hand liggende redenen, niet gegund geweest. Toch is het onvermijdelijk dat er een nieuwe indeling komt.
Hoe doe je dat dan nu? 

 

Definitief voorlopige indeling

We hebben ervoor gekozen om volgende week een definitief voorlopige indeling te presenteren. Hierin zijn keuzes gemaakt op basis van de bevindingen tot nu toe. Want het is niet zo, dat we tot maart helemaal niets hebben gedaan.
Natuurlijk zijn er nog een aantal vragen waarop we het antwoord voor de zomer niet meer krijgen. Om die reden zullen de indelingen dan ook pas definitief worden eind september 2020. 

Door alle teams in te schrijven voor de Bekercompetitie, krijgen alle teams de kans meteen vanaf het begin van het seizoen aan de slag te gaan. Uiteraard afhankelijk van de maatregelen omtrent het Covid-19 virus, maar laten we nu positief blijven. Wij gebruiken deze gelegenheid om de laatste vragen die er nog bestaan over de voorlopige indelingen, te beantwoorden. 

Wat we jullie nu presenteren is dan ook een voorlopige indeling. Op sommige plaatsen zie je nog ruimte in teams, waar het team eronder juist spelers te veel lijkt te hebben. Dit wordt later, eind september 2020 alsnog rechtgezet. Dit voorkomt dat spelers/speelsters in september mogelijk 'teruggezet' moeten worden.

Het is de bedoeling dat een aantal (nader bekend te maken) spelers/speelsters gaan proefdraaien in het hogere team, waarna er eind september een keuze gemaakt wordt. Ideaal is dit niet. Het liefst hadden we iedereen nu volledige duidelijkheid gegeven.
Maar het is niet anders. We moeten de situatie nemen zoals deze is.

 

Hoe ziet de bekendmaking eruit?

Begin volgende week zal de indeling aan de leiders/trainers gepresenteerd worden volgens het volgende schema:        

Tijd maandag 25/5 dinsdag 26/5 woensdag 27/5
19:00 O8 O11 O15
19:30 O9 O12 O17
20:00 O10 O13 O19
20:30   O14  

 

Per teams zijn maximaal twee afgevaardigden aanwezig. We verzamelen buiten, voor de kantine. Na een korte toelichting op de indelingen, wordt deze aan jullie kenbaar gemaakt. Je krijgt vervolgens een minuut of vijf om de indeling te bekijken.

Roept de indeling vragen op?
Dan kunnen de keuzes vervolgen per team binnen kort toegelicht worden. In het verleden heeft dit tot een enkele aanpassing geleid, maar er mag vanuit gegaan worden dat alleen evidente fouten of schrijnende gevallen kunnen leiden tot een aanpassing van de indeling.

Roept de indeling geen vragen op, dat hopen we natuurlijk, dan kan je weer naar huis en hoef je niet te blijven wachten.
Als iedereen zich aan deze richtlijn houdt, zullen er zo min mogelijk mensen bij elkaar hoeven te komen en kunnen we de anderhalve meter afstand goed waarborgen. 

Nog even dit: we willen jullie op het hart drukken op deze avond geen foto's te maken van de indelingen en deze niet te delen. Dit kan erg teleurstellend zijn voor kinderen die naar aanleiding van deze avond alsnog in een ander/lager team komen.
Bovendien zullen de indelingen aangepast worden waar nodig waarna ze vervolgens dezelfde avond gepubliceerd worden op de site. 

Voor wat betreft de MO11, 13 en 15: ook in deze groep zal de indeling volgende week rond zijn. Communicatie hierover volgt spoedig. 

De inloopavond voor ouders zal dit jaar iets anders gaan dan andere jaren.
We hebben ervoor gekozen om dit per mail te doen. Aan ouders met vragen over de indeling wordt gevraagd tussen 29 mei en 2 juni 2020 hun vragen in te zenden.
Dit kan rechtstreeks naar de coördinator, of via het mailadres van de Jeugdcommissie ().
Berichten die ervoor of erna worden gezonden, worden niet meer in behandeling genomen. 

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de gang van zaken en zien jullie teams volgende week graag vertegenwoordigd door één of twee mensen (leiders en/of trainers), graag tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie en Technische Commissie VV Heerenveen