Schrijf je hier online in voor een kantinedienst op een zaterdag naar keuze.

Lidmaatschap

 

Lid worden van onze vereniging

U bent van harte welkom! Spelen bij onze mooie vereniging kan al vanaf 5 jaar. U kunt zich inschrijven als lid via het inschrijfformulier (onderaan de pagina te downloaden). Wij nemen dan contact met u op welke mogelijkheden er zijn en wanneer er getraind en/of wedstrijden gespeeld kunnen worden. Als de competitie al is gestart kunnen wij niet garanderen dat er gelijk gespeeld kan worden.

Proeftrainen voor jongste jeugd

Wil je eerst eens kijken of je voetbal leuk vindt? Dan nodigen wij je van harte uit om 3x gratis te komen proeftrainen! Je hoeft daarna pas te besluiten om lid te worden.

Stuur een mailtje onder vermelding van "proeftrainen", met je naam en je geboortedatum naar de desbetreffende coördinator:

Coördinator JO11: Petra Lubbinge, Coördinator JO9, JO8 en JO7: Pieter Benedictus,

Je hoort z.s.m. wanneer je 1e training is. Neem je dan je voetbalschoenen, sokken en scheenbeschermers mee? Deze zijn namelijk verplicht! Wij informeren de trainer en zorgen ervoor dat je op de club wordt opgevangen.

Het inschrijfformulier

Door het ondertekenen van het pdfinschrijfformulier stemt u in met de contributiebetaling voor een volledig seizoen, ook indien u tijdens het seizoen als lid bedankt.
Eenmalig wordt 10 euro inschrijfgeld bij de eerste contributie-inning van u bankrekening gehaald. Ook de aanvraag van de eventuele KNVB-spelerspas (vanaf JO-13) wordt aan u doorbelast.

Spelerspas

De spelerspas geldt vanaf JO-13. Voor de aanvraag van een nieuwe spelerspas is een pasfoto noodzakelijk. Na opzegging van het lidmaatschap wordt de spelerspas ingenomen. Deze blijft namelijk eigendom van de vereniging of wordt in geval van overschrijving meegestuurd naar de KNVB.

KNVB-lidmaatschap

Een lid van VV Heerenveen is automatisch lid van de KNVB en valt daarmee onder de collectieve ongevallen- en W.A.-verzekering van de KNVB.
Deze verzekering is van kracht tijdens het beoefenen van alle clubactiviteiten. Dus niet alleen tijdens wedstrijden en trainingen, maar ook tijdens het komen en gaan naar clubactiviteiten. Bij een ongeval is het zaak dit te melden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij het secretariaat. Hier kan ook informatie over het gebruik van het formulier worden ingewonnen. Het schadeformulier dient zelf te worden opgestuurd. Uiteraard dient het ongeval in eerste instantie gemeld te worden bij de eigen verzekering.
De KNVB-verzekering is slechts een aanvullende verzekering.

Overschrijving

Hieronder informatie van de KNVB over digitaal overschrijven. Wil je overschrijven, doe dat dan voor 15 juni. Speel je bij een andere club en wil je je aanmelden bij VV Heerenveen stuur dan een mail naar en meld je aan met je KNVB relatiecode. Ben je lid van VV Heerenveen en ga je bij een andere club voetballen, meld je dan aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode.

Informatie KNVB

Het einde van het seizoen nadert. Dit betekent niet alleen de fase waarin de prijzen worden verdeeld. Ook de overschrijvingsperiode is aangebroken. Een periode waarin spelers kunnen wisselen van vereniging. Het komt menig ledenadministrateur bekend voor dat een aantal spelers nog op 15 juni voor de deur staat met het papieren overschrijvingsformulier. Dat is verleden tijd. De KNVB gaat digitaal! Het is niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en naar de KNVB te sturen. Verenigingen kunnen alle overschrijvingen regelen via Sportlink Club. Dit geldt zowel voor het veldvoetbal als voor het zaalvoetbal.

Het werkt eenvoudig. Zodra een speler in de overschrijvingsperiode aangeeft uit te willen komen voor je vereniging, meld je de speler aan in Sportlink Club. Dit is niet anders dan je voorheen al deed. Heeft de speler een overschrijving nodig? Dan worden de KNVB en de oude vereniging automatisch op de hoogte gebracht.

Hoeft de oude vereniging geen akkoord meer te geven zodra een speler de club wil verlaten? En wat als de oude vereniging om bepaalde redenen niet wil dat deze speler wordt overgeschreven, denk aan een contributie achterstand? In de overschrijvingsperiode hoeft de oude vereniging in principe niets te doen om de overschrijving door te laten gaan. Afmelding van het lid bij de vereniging vindt automatisch plaats aan het einde van het seizoen. Als de speler niet mag vertrekken, bijvoorbeeld vanwege een contributie achterstand, dan kan de oude vereniging een financiële blokkade opleggen. De overschrijving wordt in dat geval niet doorgevoerd.

De bijgevoegde tekst 'Digitale overschrijvingen speler & speelster’ geeft informatie voor spelers die willen overschrijven.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap is, behoudens verhuizing of ernstige ziekte/blessure, slechts mogelijk per het einde van het seizoen.
Opzeggingen dienen uiterlijk 1 juli – uitsluitend schriftelijk – te worden gemeld bij de ledenadministratie, Postbus 721, 8440 AS Heerenveen. Ook kunt u de opzeggingsbrief deponeren in de rode brievenbus van de Ledenadministratie bij het wedstrijdsecretariaat op SKW.

De voorbeeldbrief vindt u ook onderaan bij de bijlagen.

Let op!
Opzeggingen die niet via bovengenoemde manier worden gemeld, worden niet geaccepteerd! Uw lidmaatschap wordt dan automatisch met 1 jaar verlengd.

 

Adreswijzigingen

Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden vragen wij u adreswijzigingen aan ons door te geven. Een e-mail aan de ledenadministratie (zie hieronder) met de oude en nieuwe gegevens is voldoende.

Voor informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met:

Ledenadministratie VV Heerenveen via   of via telefoonnummer 06 303 75 271 (Hilda Boomsma)