Inschrijfformulier VV Heerenveen

U kunt zichzelf (of in het geval van minderjarigen uw zoon of dochter) hier aanmelden als lid van VV Heerenveen:

Attentie

Graag extra aandacht voor het document 'Procedure nieuwe leden' (PDF) en 'vrijwilligersbeleid van VV Heerenveen' (PDF).
- het document Procedure nieuwe leden (PDF)
- het document vrijwilligersbeleid van VV Heerenveen (PDF)

Als potentieel nieuw lid wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Wij willen graag eerst kennis maken en u toelichten hoe we bij VV Heerenveen werken.

Wij verwachten van de nieuwe leden (of ouders/verzorgers) dat ze vrijwilligerswerk verrichten.
Wilt u dat niet, dan geven we aan het bestuur een negatief advies om u als lid in te schrijven.
Dit betekent dat u geen lid kunt worden van VV Heerenveen.
Ongeldige invoer
Geef hier de voornaam op van het nieuwe lid
Please let us know your name.
Hier graag een geldig e-mailadres invullen
Geef een geldig e-mail adres op

Geef hier de geboortedatum van het nieuwe lid
Ongeldige invoer
Geef hier de woonplaats op van het nieuwe lid
Geef een geldig vast telefoonnummer op
Ongeldige invoer
Geef hier aan of u eerder lid geweest bent van een voetbalvereniding
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Geef minimaal 1 vrijwilligersactiviteit aan
Ongeldige invoer

Inning contributie

De contributie-inning is uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt € 2,00 per termijn in rekening gebracht). De betalingen verlopen via automatisch incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) worden hiervoor verstrekt aan ClubCollect en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk voor de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Geef een geldig IBAN nr op
Geef het aantal termijnen
Ga akkoord met de inning via ClubCollect
Voor nadere informatie m.b.t. het lidmaatschap van de VV Heerenveen verwijzen wij u naar de pagina lidmaatschap en het document Procedure nieuwe leden (PDF) .

Zie ook het document over het vrijwilligersbeleid van VV Heerenveen (PDF)

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com
Voor het privacy beleid van VV Heerenveen en de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de pagina privacybeleid.