Clubbladcommissie

Bekijk de laatste editie van ons clubblad:

Onder aan de pagina kun je de andere clubbladen downloaden.

Clubbladcommissie

De clubbladcommissie is bereikbaar op en bestaat uit:

Redactie

Melanie Scholten 06-16848485
Paul Pultrum 06-13371348
Bram van Kruistum 06-28776571


Fotografie

Jenny Beenen            06-18177063

 

Op welke manieren kunt u kopij aanleveren?

* via e-mail naar

 

De redactieleden, en u als lid ook, zijn gebonden aan de deadlines van de uitgever voor wat betreft het inleveren van de kopij. Houd hier dus rekening mee! Kopijdata zijn te vinden op de kalender.

Bekijk hier alle edities van het clubblad van VV Heerenveen, vanaf nr. 93.

Clubblad VV Heerenveen, edities 2018

Clubblad VV Heerenveen, edities 2017

Clubblad VV Heerenveen, edities 2016

Clubblad VV Heerenveen, edities 2015

Clubblad VV Heerenveen, edities 2014

Clubblad VV Heerenveen, edities 2013