Schrijf je hier online in voor vrijwilligersfunties op een zaterdag naar keuze.

Kantinecommissie

De kantine van VV Heerenveen is een belangrijke inkomstenbron voor de club. Met name op zaterdag is het in de kantine een drukte van belang. Als amateurvereniging kunnen wij echter niet zonder vrijwilligers om de kantine te bemannen vandaar dat wij een beroep doen op leden en ouders/verzorgers van leden.

Met ingang van het nieuwe seizoen is de planning van kantinediensten veranderd. Eerst werden teams aangeschreven om vrijwilligers te leveren, maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat en leiders ondervonden veel problemen met het invullen van de diensten. Er is besloten een jaarplanning te maken en leden/ouders in te delen. Iedereen kan zich zelf online inschrijven voor een kantinedienst op deze inschrijfpagina.  Diensten zijn van 08.00-13.00 uur, 09.00-14.00 uur, 13.00-18.00 uur en 11.00-17.00. 

Het verzoek is dat u op de genoemde datum en tijdstip in de kantine van VV Heerenveen aanwezig bent, u wordt ontvangen en uitgelegd wat uw taak voor die ochtend is. Mocht u onverhoopt niet kunnen dan verzoeken wij u zelf een vervanger te regelen voor uw dienst. U kunt mogelijk ruilen met andere leden uit het schema. Wilt u in dat geval uw vervanger dan tijdig doormailen naar   zodat wij weten welke medewerker wij kunnen verwachten.

Voor alle duidelijkheid melden wij dat deze uren meetellen voor de kwijtschelding van de vrijwilligersbijdrage (50 euro per huisadres). Mocht u meer dan 10 uren per seizoen aan vrijwilligerswerkzaamheden maken voor VV Heerenveen dan bent u vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage.

Wij hopen op een mooi voetbalseizoen met een goed functionerende kantine. Mocht u tegen zaken aanlopen die voor verbetering vatbaar zijn dan vernemen wij dat graag van u. Dit kunt u kortsluiten met Richard Vellinga of met Froukje de Jong. Vragen over de kantineplanning kunt u mailen naar

Verder behoren Peter Oostra, Max Mahabier, Wietske van der Valk - Westera (gezonde kantine) en Froukje de Jong (planning) tot de commissie.

Gezonde Kantine

VV Heerenveen is een voorbeeldclub op het gebied van gezonde kantine. Deze commissie bestaat uit Jannie Brouwer, Petra Giezen, Annelies de Bruin en Wietske van der Valk Westera. Vanuit deze commissie proberen we op de club een gevarieerd assortiment met (gezonde) snacks aan te bieden en de leden bewust te maken van gezonde voeding en sport. Een van de initiatieven is fruit en suikervrije limonade in de pauze bij de jeugdteams. Daarnaast hebben we een ruim assortiment gezonde voeding zoals broodjes gezond, wraps en fruitbekers. Inmiddels staat de gezonde kantine goed op de kaart. De commissie Gezonde Kantine is nu onderdeel van de kantinecommissie.