Schrijf je hier online in voor vrijwilligersfuncties op een zaterdag of zondag naar keuze.

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat is er voor het coördineren/inplannen van een optimale veld- en kleedkamer bezetting voor beker en competitiewedstrijden, zodat de door de KNVB toegewezen thuiswedstrijden gespeeld kunnen worden.

Om de thuiswedstrjiden van de jeugdteams op zaterdag goed te laten verlopen probeert het wedstrijdsecretariaat bij elke jeugdwedstrijd een verenigingsscheidsrechter te regelen.

Wedstrijdsecretaris vv Heerenveen
E-mail: 

KNVB code VV Heerenveen: BBBF904

 


Taakverdeling wedstrijdsecretariaat
Wendy van der Heide:
Coördinator Scheidsrechters

Coördineren van de scheidsrechters op zaterdag voor de jeugdwedstrijden; betreft competitie- en bekerwedstrijden.
Bij oefenwedstrijden moet de leider zelf een scheidsrechter regelen.

Mark Hoefman (06 11330772) of  

Contact met de KNVB en de leiders mbt de competitie- en bekerwedstrijden.

John de Roos:  

Planning van de zaterdagen 

Doelstellingen

 • Het op tijd inschrijven/aanmelden voor KNVB Beker/Competitie (veld) in overleg met coördinatoren en/of (jeugd)bestuur.
 • Zo vroeg mogelijk juist inplannen van de wedstrijden voor een bepaalde deadline.
 • Wijzigingen teams/wedstrijden op tijd door te geven aan de KNVB en/of ledenadministratie.
 • Duidelijk communicatie met beheerders, leiders, coördinatoren, scheidsrechter commissie en jeugdcommissie.
 • Het op tijd verplaatsen wedstrijden, door heldere communicatie met coördinator/leider.
 • Standaardprocedures en afspraken vastleggen op papier. Hierdoor ligt vast wie wedstrijden mag terugtrekken en verplaatsen. Denk hierbij ook aan autorisaties in Sportlink Club.
 • Ruimschoots op tijd teams terugtrekken uit de beker/competitie met toestemming Jeugdcommissie en/of Algemeen Bestuur.
 • Verzorgen van een kloppend wedstrijdprogramma.
 • Tijdig communiceren van het wedstrijdprogramma, veld- en kleedkamerindeling.
 • Speeltijden op papier zetten.
 • Communiceren met de KNVB op het gebied van wedstrijdwijzigingen en uitslagen d.m.v. sportlink, e-mail en telefoon (in noodgevallen).
 • Aanspreekpunt voor collega voetbalverenigingen.
 • Inplannen door teams gewenste oefenwedstrijden.
 • Is op de hoogte van deelname van teams aan uittoernooien. Meldt teams aan voor uittoernooien, ism met de Coördinator Jeugdtoernooien.
 • Is nauw betrokken bij de organisatie van eigen toernooien.
 • Communiceert in geval van afgelasting snel en accuraat met leden van de club, scheidsrechter(s), betrokken tegenpartij en werkt dit bij op de vv Heerenveen website en Sportlink Club (leidend).

 

Het boekje voor de ouders
VV Heerenveen is een grote vereniging en we hopen dat alle leden en ook de ouders zich 'Welkom' voelen. We kunnen ons voorstellen dat het even zoeken is. Daarom hebben we voor de ouders een boekje gemaakt; 'Het boekje voor de ouders', scroll naar beneden en zie 'download bijlagen'. Lees het eens door.

Leider zijn van een VV Heerenveen team
Voor de leiders is er een 'Handboek voor de Leider', scroll naar beneden en zie 'download bijlagen'.

Zaterdagochtend is het 'piekuur' op ons Sportpark Skoatterwâld, bij een drukprogramma worden er tussen de 20 en 25 wedstrijden gespeeld. Reken maar eens uit hoeveel spelers, begeleiders en toeschouwers dat zijn. Je komt al snel op zo'n 700 tot 800 personen. Voor jouw tegenstander een hele zoektocht om op SKW alles te vinden. Als leider ben je vooral bezig met je eigen team, vergeet je tegenstander niet. Hieronder een aantal tips om een goed gastheer te zijn richting je tegenstander:

 • Kijk eerst op het mededelingenbord op welk veld je speelt en in wellke kleedkamer jij en je tegenstander zitten.
 • Ontvang de leider van je tegenstander, laat zien op welk veld je speelt en in welke kleedkamer jouw tegenstander zit. En bied de leider van je tegenstander een bekertje koffie aan in het wedstrijdsecretariaat, op tafel staat koffie, melk en suiker.
 • Loop in de rust mee met de leider van de tegenstander, loop samen naar de beheerder om ranja te halen, geef het je tegenstander. Het staat allemaal al klaar.
 • Ben je leider van een Jongens of Meiden team O13, O15, O17 of O19, dan moet je (en je tegenstander) Sporltink Club invullen. De computer staat in het wedstrijdsecretariaat, laat je eventueel hierbij helpen.

Doe zoals jezelf ook graag ontvangen wilt worden als je een uitwedstrijd speelt !!

 

Scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden (zaterdag)

scheidsrechters
De Coördinator Scheidsrechters regelt de scheidsrechters voor de jeugdwedstrijd op de zaterdag; betreft de competitie- en bekerwedstrijden. Bij oefenwedstrijden moet de leider zelf een scheidsrechter regelen.

Er wordt gebruik gemaakt van leden die regelmatig fluiten maar helaas kunnen we daarmee niet alle wedstrijden voorzien van een scheidsrechter. Vooral bij een JO11- en de JO9-team kan het zijn dat er geen scheidsrechter is gevonden, het verzoek is dan aan de leider om een ouder te laten fluiten.

 

Op de homepagina rechtsonder zie ‘za/zo Weekprogramma’.

za zo icoontje

En ook onder het icoontje ‘za/zo Weekprogramma’ op de homepagina.

Als de Coördinator Scheidsrechters voor de wedstrijd een scheidsrechter heeft gevonden wordt deze gepubliceerd. Dus......., als er geen naam achter de wedstrijd staat heeft (nog) niemand zich opgegeven om de wedstrijd te fluiten. Dat betekent dat de teamleider zelf een scheidsrechter moet regelen, bijvoorbeeld een ouder.

Moet je fluiten; vergeet niet een fluitje, pen, papier en tijd (horloge of mobieltje) mee te nemen. Graag de uitslag doorgeven, er ligt in het wedstrijdsecretariaat een speelschema waarop de uitslag ingevuld kan worden. De uitslag wordt dan zsm in Sportlink Club (voetbal.nl) geplaatst.

Jeugdteams A, B en C leveren scheidsrechters voor E- en F-wedstrijden

VV Heerenveen heeft in het seizoen 2015-2016 het besluit genomen om ‘verplicht’ A-, B- en C-spelers te laten fluiten. Er is een Schema Scheidsrechters gemaakt (zie rechtsonder op de homepagina ‘Weekprogramma’), daarin staat welk team een aantal spelers/speelsters moet leveren om te fluiten. De Coördinator Scheidsrechters heeft daarover contact met de leiders. Leiders geven op tijd door welke spelers/speelsters er komen fluiten.

Zie brief van de Jeugdcommissie aan de leiders (6 september 2015), klik hier.

Aandachtspunten voor het fluiten van J011- en JO9 wedstrijden (E en F), klik hier.

Voor jeugdwedstrijden die verplaatst worden naar een doordeweekse dag zijn moeilijk scheidsrechters te vinden. Uiteraard wordt dit wel geprobeerd door de Coördinator Scheidsrechters. Indien dit niet lukt moet de leider zelf zorgen voor een scheidsrechter.

 

Inschrijven teams

digitaal inschrijven KNVB
Het inschrijven van teams in de bekercompetitie of competitie kan alleen door de Jeugdcommissie en/of het Algemeen Bestuur en/of coördinatoren aan het Wedstrijdsecretariaat kenbaar worden gemaakt. Alleen van de Jeugdcommissie en/of het Algemeen Bestuur en/of coördinatoren wordt de inschrijving geaccepteerd en uitgevoerd door het Wedstrijdsecretariaat. Deze zal vervolgens de KNVB hiervan op de hoogte stellen en deze zal de inschrijving op verzoek van de wedstrijdsecretaris uitvoeren. Tevens wordt de inschrijving doorgegeven aan de ledenadministratie in verband met eventuele overschrijvingen spelers.

 

Terugtrekken team(s)
Het terugtrekken van teams uit de bekercompetitie of competitie kan alleen door de Jeugdcommissie en/of het Algemeen Bestuur aan het Wedstrijdsecretariaat kenbaar worden gemaakt. Alleen verzoeken door de Jeugdcommissie en/of het Algemeen Bestuur worden geaccepteerd en uitgevoerd door het Wedstrijdsecretariaat. Deze zal vervolgens de KNVB hiervan op de hoogte stellen en deze zal de terugtrekking op verzoek van de wedstrijdsecretaris uitvoeren. Tevens wordt de terugtrekking doorgegeven aan de ledenadministratie in verband met eventuele overschrijvingen spelers.

 

Wedstrijdplanning

vv Heerenveen standaard 2016 2017 1e week thuis page 001vv Heerenveen standaard 2016 2017 1e week uit page 001

Daarbij worden de volgende werkwijze aangehouden:

 • Met voorkeurstijden wordt geen rekening gehouden, tenzij de wedstrijdplanning dit toelaat. Er wordt zoveel mogelijk gepland op leeftijdscategorie (F, E, D, C, B, A), rekening houdend met de reisafstand van de tegenstander. Met uitsluiting van de door de KNVB vastgelegde wedstrijden. Hier wordt zoveel mogelijk omheen gepland. Helaas kan het voorkomen dat deze ook, omwille van de wedstrijdplanning, worden verplaatst naar een iets eerdere of iets latere tijd.
 • Het kan voorkomende dat de eerste wedstrijd(en) niet om 08:45 uu start(en), maar om 08:30 uur. Hiervan worden de betrokken teams op de hoogte gesteld en wordt gekeken of de tegenstander gezien hun reistijd op tijd aanwezig kan zijn.
 • Tussen het einde van de wedstrijd en het begin van de volgende wedstrijd proberen we genoeg minuten te creëren.
 • Dit geeft het uitgespeelde team de tijd om het speelveld te verlaten en het startende team de tijd om het veld te betreden en volgens de ingeplande wedstrijdtijd te gaan starten. Het later starten van de wedstrijd dan ingepland, kan je compenseren door een iets kortere pauze tussen de 1e en 2e helft.

 

Wedstrijdwijzigingen /afgelastingen

Afgelast
Wedstrijdwijzigingen zijn annuleringen en verplaatsen van de wedstrijd(en) in datum en/of tijd. Deze wedstrijdwijzigingen dienen uiterlijk de woensdag een week voor de geplande wedstrijddatum (deadline) door de leider(s) of coördinatoren aan het Wedstrijdsecretariaat kenbaar worden gemaakt.
Na het verstrijken van deze deadline kunnen wijzigingen alleen op verzoek van de wedstrijdsecretaris worden doorgegeven aan de KNVB. Deze kan de wijzigingen dan alleen nog uitvoeren. Wijzigingen (verplaatsen) van wedstrijden van de huidige wedstrijddag naar een eerdere of latere wedstrijddag kan alleen op verzoek van de wedstrijdsecretaris worden doorgegeven aan de KNVB. Deze kan de wijzigingen alleen uitvoeren.


Binnenkomende interne en externe wedstrijdwijzigingen via e-mail worden doorgespeeld naar de betrokken leider(s). De wedstrijdsecretaris behoudt zich het recht om de contactgegevens van de betrokken leider(s) door te geven aan de betrokkene.

Een wedstrijd verplaatsen, hoe doe je dat als leider
De leider(s) dienen zelf contact op te nemen met de betrokken tegenpartij en overeenstemming te bereiken over wedstrijdwijzigingen. Deze overeenstemming dienen de leider(s) van vv Heerenveen bij het wedstrijdsecretariaat kenbaar te maken. Deze zal vervolgens de KNVB hiervan op de hoogte stellen en deze zal de wedstrijdwijziging op verzoek van de wedstrijdsecretaris uitvoeren.

Werkwijze (5 stappen en de wedstrijd is verplaatst)

 1. Je neemt als leider contact op met de leider van de tegenpartij, je vraagt om de wedstrijd te verplaatsen. Je stelt een datum + tijdstip voor.
 2. Als de leider van de tegenpartij akkoord is, dan vraag je aan de leider van de tegenpartij om zijn wedstrijdsecretariaat in te lichten.
 3. Je geeft de nieuwe datum + tijdstip door aan het wedstrijdsecretariaat VV Heerenveen via een email: . Het wedstrijdsecretariaat kijkt of er voor de doorgegeven datum en tijdstip een veld beschikbaar is waarop de wedstrijd gespeeld kan worden.
 4. De nieuwe datum + tijdstip wordt dmv een ‘Verzoek wijziging wedstrijd’ ingevoerd in Sportlink Club door het wedstrijdsecretariaat VV Heerenveen.
 5. Het wedstrijdsecretariaat van de tegenpartij kan het ‘Verzoek wijziging wedstrijd’ in Sportlink Club accorderen.
 6. Hiermee is de wedstrijd verplaatst.

Type wijzigingen
De volgende wedstrijdwijzigingen kunnen aangevraagd worden:

 1. Datumwijziging (de verenigingen kunnen een wedstrijd maximaal 42 dagen uitstellen waarbij inhaaldagen zijn geblokkeerd)
 2. Tijdswijziging (van acht dagen voor de wedstrijddag tot de wedstrijddag kunnen in onderling overleg tijdswijzigingen worden aangebracht)

NOOT: regels worden miv seizoen 2016-2017 gewijzigd

 

Voor de wedstrijdwijzigingen gelden de volgende KNVB regels

Spelregelboekje
Voor categorie A geldt dat de KNVB de datum en/of de aanvangstijd van de wedstrijd, op schriftelijk verzoek van beide verenigingen, kan wijzigen. Deze wedstrijd moet echter altijd plaatsvinden voorafgaand aan de oorspronkelijke wedstrijddatum en kan niet worden verplaatst naar een latere wedstrijddatum.

Het volgende is van toepassing op de competitie georganiseerd door de KNVB district Noord:

- Categorie A:
JO19, JO17, JO15, JO13 en senioren reserve, tot 3 dagen voor de wedstrijd. Einddatum voor schema 12 is 23 april 2017, einddatum voor schema 14 is 1 mei 2017

- Categorie B:
tot 42 dagen naar achteren, met als einddatum voor een volledige competitie 27 mei 2017, de einddatum voor de najaarsreeks is 10 december 2016

Het is toegestaan wedstrijden uit categorie B in onderling overleg naar een andere datum te verplaatsen. Desnoods na de oorspronkelijke speeldagdatum, maar de wedstrijd dient dan wel uiterlijk binnen één maand na de oorspronkelijke wedstrijddag op het programma te staan. Deze wedstrijden moeten altijd midweeks plaatsvinden. Geef de nieuwe datum altijd uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de oorspronkelijke wedstrijddatum door aan het wedstrijdsecretariaat.

Te weinig spelers, wat dan?
Vooral tijdens weekenden die in vakanties vallen hebben veel teams, ook die van onze tegenstanders, vaak te weinig spelers. Meld dat uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de wedstrijddag aan de wedstrijdsecretaris. Voordat de wedstrijd verplaatst gaat worden dient ieder team wel uitgezocht te hebben of er niet van een ander team spelers geleend kunnen worden. Het afzeggen van een wedstrijd is op de wedstrijddag, in verband met te weinig spelers, geen optie.
Bij thuiswedstrijden regelt Coördinator Scheidsrechters de scheidsrechters. Als jouw wedstrijd niet doorgaat, meld dat bij de Coördinator Scheidsrechters zodat de scheidsrechter ingelicht kan worden. Anders komt die scheidsrechter voor niets naar het veld. 

Staken wedstrijd

respect
Als een thuiswedstrijd gestaakt wordt dan dient dit gelijk bij het Wedstrijdsecretariaat kenbaar gemaakt te worden. De leider(s)/coach van het desbetreffende team schrijven het rapport over de gestaakte wedstrijd en geven dit rapport door aan de KNVB en de wedstrijdsecretaris.
Als er naar aanleiding van een tuchtzaak een rapport moet worden geschreven, schrijven de leider(s)/coach van het desbetreffende team het rapport over de tuchtzaak en geven dit rapport door aan de KNVB en de wedstrijdsecretaris.

 

Gebruik kleedkamers

08.01 De schone kleedkamers
De kleedkamers worden door meerdere teams tegelijkertijd gebruikt, het is aan te raden alle persoonlijke spullen (zo veel mogelijk) in de sporttas op te bergen.
De leid(st)er en team zijn verantwoordelijke voor het netjes achter laten van je eigen kleedkamer en die van de tegenpartij. Na de pauze de limonade-/theehouders even terugbrengen naar de beheerderkamer.
Waardevolle spullen met de leider van het team zelf beheren. Geef het aan een ouder om erop te passen.

Leiders bepalen niet zelf in welke kleedkamer ze zitten, dat is vooraf bepaald.

Gebruik velden / verplaatsbare doeltjes / cornervlaggen

08.45 Er worden nog doeltjes versjouwd dat moeten de leden zelf doen
De verplaatsbare doeltjes staan niet altijd op het veld, omdat deze doordeweeks bij de trainingen wel eens worden gebruikt.
Verzoek is dat de leider enkele ouders vraagt om doeltjes te sjouwen naar de het veld waarop gevoetbald wordt. Haal geen doeltjes weg van velden waar op halve velden gevoetbald wordt. Waar gevoetbald wordt staat op het mededelingenbord of vraag het in de wedstrijdsecretariaatkamer.

De cornervlaggen staan er niet altijd, deze kan je halen bij het materialenhok, naast de beheerderkamer.

Oefenwedstrijden
Indien een team een oefenwedstrijd wil spelen, moet dit kenbaar worden gemaakt bij het wedstrijdsecretariaat. Deze beslist gezamenlijk met onze Dienst Facilitair/Onderhoud (Bart van der Pouw Kraan) op basis van de regulieren wedstrijdplanning/trainingstijden of er ruimte is voor een oefenwedstrijd. Voor een oefenwedstrijd moet de leider zelf een scheidsrechter regelen.


Heb je vragen met betrekking tot wedstrijdzaken, ik probeer ze graag te beantwoorden. Graag een e-mail met je vraag naar:

 

Dé amateurvoetbal App van voetbal.nl

afbeelding Voetbal.nl App

Het is erg handig; jouw eigen wedstrijdprogramma volledig geautomatiseerd in jouw agenda op je eigen telefoon. Ook je uitslagen, programma, stand, afgelastingen en wedstrijdwijzigingen op je mobiel?

Ga naar http://voetbal.nl/mobiel voor meer informatie.

De applicatie is gekoppeld aan je registratie op www.voetbal.nl.


Om de mobiele site van Voetbal.nl (m.voetbal.nl) te kunnen gebruiken moet je eenmalig inloggen met hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord als je gebruikt op www.voetbal.nl. Als je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt, dien je je eerst op www.voetbal.nl gratis te registreren.

ATTENTIE
Wil je VV Heerenveen op de App vinden, let op de schrijfwijze. Zoeken op V.V. Heerenveen met de puntjes tussen de ‘V’.

 

KNVB video filmpjes; BACK TO BASIC
De KNVB heeft een aantal visiefilms gemaakt over het reilen en zeilen van een vereniging. Zeer leerzaam en je begrijpt direct de uitdaging waar voetbalverenigingen voor staan.
Zie https://www.youtube.com/user/KNVBback2basics/feed

 

 

Media

Back to basics KNVB