Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage - VV Heerenveen

Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage

Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage

vrijwilliger_bedankt-1.jpg

Procedure teruggaaf vrijwilligersbijdrage
Zoals je weet worden van alle spelende leden vanaf 16 jaar (O17) en/of van de ouders/verzorgers van een jeugdlid tot 16 jaar verwacht dat ze minimaal 5 uur vrijwilligerswerk per seizoen voor onze vereniging verrichten.
Zonder jouw medewerking en betrokkenheid kan onze vereniging niet bestaan.

Alle spelende leden van onze vereniging betalen met ingang van seizoen naast hun contributie ook een zogenaamde vrijwilligersbijdrage.
Deze vrijwilligersbijdrage kan bij de vereniging worden gedeclareerd wanneer de eerder genoemde 5 uren vrijwilligerswerk zijn verricht en de volledige contributie is geïnd en/of betaald.

Aanvragen is mogelijk tot 1 juli van het voetbaljaar/voetbalseizoen.


Hoe werkt het?
Op de Algemene Ledenvergadering van 4 juli 2022 is de aangepaste procedure met betrekking tot het declareren van die vrijwilligersbijdrage aan de orde geweest.

Seizoen 2023-2024
Leden die hun vrijwilligersbijdrage terug willen vragen dienen een daarvoor onderstaand online formulier volledig in te vullen en te verzenden.
Het formulier dient vóór 1 juli 2024 te worden verzonden, dit formulier heeft betrekkening op het vrijwilligerswerk verricht in het seizoen 2023-2024.
De teruggave van € 50,00 per lid wordt terugbetaald als de volledige contributie is geïnd en/of betaald door het lid.

De formulieren worden door of namens het bestuur gecontroleerd.
Na akkoord gaan de formulieren naar de contributieadministratie en zal de vrijwilligersbijdrage geretourneerd worden.
Vul onderstaand formulier in om jouw bijdrage terug te vragen.
De vrijwilligersbijdrage is miv seizoen 2022-2023 een vast onderdeel van de contributie.


Meerdere gezinsleden als lid
Voor elk spelend lid moet een vrijwilligersbijdrage verricht worden.
Voorbeeld: zijn er drie gezinsleden spelend lid, moet er drie maal 5 uur een vrijwilligersbijdrage verricht worden.


Leiders, trainers en commissie leden (de vaste vrijwilligersfunctie)
Zij verrichten vele uren vrijwilligerswerk en komen uiteraard in aanmerking voor de TERUGGAAF VRIJWILLIGERSWERK.
Wel graag even invullen, dan ontvang je het bedrag terug.
Heb je meerdere kinderen bij VV Heerenveen als lid, svp per spelend lid invullen.
Dit omdat het dan goed is geregistreerd in het systeem en kunnen we het altijd terugvinden.De 4e uitbetaling gebeurt in juli 2023
Aanmelden voor 'Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage' kan tot 1 juli 2023, daarna niet meer.

LEES NIEUWSBERICHT 18-12-2022; Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage wordt uitbetaald (2)

De personen die na 31 maart 2023 het invullen of hebben ingevuld, worden meegenomen in de 4e betaling.LEES NIEUWSBERICHT 19-04-2023; TERUGGAAF VRIJWILLIGERSBIJDRAGE WORDT UITBETAALD (3)

De 4e betaling wordt rond 20 juli 2023 uitbetaald
LEES NIEUWSBERICHT 03-07-2023; TERUGGAAF VRIJWILLIGERSBIJDRAGE WORDT UITBETAALD (4)


De uitbetalingen in het seizoen 2023-2024
We hebben totaal vier uitbetalingen.
Aanmelden voor 'Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage' kan tot 1 juli 2024, daarna niet meer.
De 'Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage' heeft betrekking op het vrijwilligerswerk dat verricht wordt in het seizoen 2023-2024 (september 2023 t/m juni 2024).

  • 1e uitbetaling: in de maand november 2023
  • 2e uitbetaling: in de maand december 2023
  • 3e uitbetaling: in de maand april 2024
  • 4e uitbetaling: in de maand juli 2024


Vragen
Heb je een vraag, stuur deze dan naar het bestuur: bestuur@vvheerenveen.nl ATTENTIE
Je ontvangt automatisch een bevestiging in je e-mailbox dat het formulier is verstuurd en ontvangen.
Heb je niets in je e-mailbox ontvangen dan is er iets fout gegaan en moet je het formulier nogmaals invullen.

Formulier Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage VV Heerenveen (seizoen 2023-2024)

Teruggaaf vrijwilligersbijdrage (2023-2024)

Dit formulier blijft nog geldig tot zondag, 30 juni 2024

Vraag je de teruggaaf voor meerdere gezinsleden aan, vul per gezinslid/spelend lid een formulier in.


De 'Teruggaaf Vrijwilligersbijdrage' heeft betrekking op het vrijwilligerswerk dat verricht wordt in het seizoen 2023-2024 (september 2023 t/m juni 2024).

Wat is het rekeningnummer waar we het bedrag op kunnen terugstorten

Binnen VV Heerenveen onderscheiden we twee vormen van vrijwilligerswerk:


1. Een vaste vrijwilligersfunctie: bijvoorbeeld trainer, leider of commissielid.
2. Incidenteel vrijwilligerswerk: bijvoorbeeld bardienst of kledingshopdienst

Als je geen vaste vrijwilligersfunctie vervult, kom je dus in aanmerking voor incidenteel vrijwilligerswerk. 
Over de invulling daarvan hebben wij het volgende afgesproken:


Voor jeugdleden tot 16 jaar vervullen de ouders/verzorgers het vrijwilligerswerk.
Jeugdleden van 16 jaar en ouder vervullen zelf het vrijwilligerswerk door het fluiten van een aantal wedstrijden bij de jongste jeugd.
Senioren leveren hun bijdragen in de vorm van het organiseren of het ondersteunen bij evenementen en toernooien en het draaien van bardiensten.

Je moet 5 uurtjes vrijwilligerswerk hebben verricht.
Als scheidsrechter moet je dan totaal 5 uur gefloten hebben, dat zijn diverse wedstrijden.
Wellicht verspreid over diverse wedstrijddagen.

Hier kan je meerdere data invullen.

Voor een 'Incidentele vrijwilliger'
Bijvoorbeeld: Kledingshopdienst of bardienst of wedstrijdsecretariaat of scheidsrechter of iets anders.
Vul een goede omschrijving in, bijvoorbeeld:
- 07-10-2023, scheidsrechter, team O12-2 gefloten
of
- 07-10-2023, bardienst ochtend
of
- 07-10-2023, kledingshop


Voor een 'Vaste vrijwilliger'
Vul in welke vrijwilligerswerkerstaak je op dit moment vervult voor VV Heerenveen. Bijvoorbeeld: trainer team O12-.... of leider team O14-....* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!