Wedstrijdsecretariaat - https://www.vvheerenveen.nl

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat

Wedstrijdsecretariaat
Met ingang van 1 maart 2022 worden de taken van het wedstrijdsecretariaat overgenomen door Guido Pen:
E: wedstrijdsecretariaat@vvheerenveen.nl
M: 06-27 28 60 59
Guido_Pen.jpg
Afbeelding: Guido Pen (wedstrijdsecretaris VV Heerenveen)


Coördinator Scheidsrechters
Als voetbalvereniging wil je graag dat er bij elke wedstrijd een verenigingsscheidsrechter is, of een KNVB scheidsrechter.
Je zou zeggen bij een voetbalvereniging lopen genoeg mensen rond die dat kunnen/willen.
Helaas is de praktijk is helaas iets weerbarstiger, het blijft moeilijk en daarom hebben alle verenigingen een persoon die dat regelt.
Wij noemen deze persoon 'Coördinator Scheidsrechters', iemand die de scheidsrechers regelt.

Heb je interesse of wil je weten wat een Coördinator Scheidsrechters doet, klik op de button hieronder,'.

Coördinator Scheidsrechters

Wedstrijdsecretariaatkamer_-_versie_jacques.jpg
Afbeelding: aan de zijkant van het gebouw, bij veld 2 en 3, zit het wedstrijdsecretariaat


Buitenkant_wedstrijdsecretariaat.jpg
Afbeelding: deur aan de zijkant van het gebouw, bij veld 2 en 3, zit het wedstrijdsecretariaat


Wedstrijdsecretariaatkamer-2.jpg
Afbeelding: het wedstrijdsecretariaat

Scheidsrechters en leiders van de uit en thuisclub kunnen zich bij het wedstrijdsecretariaat melden.
Een bekertje koffie of thee staat klaar voor je.


Taakverdeling wedstrijdsecretariaat

Taak van een wedstrijdsecretariaat is contact met de KNVB en de leiders mbt de competitie- en bekerwedstrijden ondernhouden.

Het Wedstrijdsecretariaat is er voor het coördineren/inplannen van een optimale veld- en kleedkamer bezetting voor beker en competitiewedstrijden, zodat de door de KNVB toegewezen thuiswedstrijden gespeeld kunnen worden.

Om de thuiswedstrjiden van de jeugdteams op zaterdag goed te laten verlopen probeert het Wedstrijdsecretariaat (of Coördinator Scheidsrechters) bij elke jeugdwedstrijd een verenigingsscheidsrechter te regelen.

KNVB code VV Heerenveen: BBBF904Doelstellingen wedstrijdsecretariaat

 • Het op tijd inschrijven/aanmelden voor KNVB Beker/Competitie (veld) in overleg met coördinatoren en/of (jeugd)bestuur.
 • Zo vroeg mogelijk juist inplannen van de wedstrijden voor een bepaalde deadline.
 • Wijzigingen teams/wedstrijden op tijd door te geven aan de KNVB en/of ledenadministratie.
 • Duidelijk communicatie met beheerders, leiders, coördinatoren, scheidsrechter commissie en jeugdcommissie.
 • Het op tijd verplaatsen wedstrijden, door heldere communicatie met coördinator/leider.
 • Standaardprocedures en afspraken vastleggen op papier. Hierdoor ligt vast wie wedstrijden mag terugtrekken en verplaatsen. Denk hierbij ook aan autorisaties in Sportlink Club.
 • Ruimschoots op tijd teams terugtrekken uit de beker/competitie met toestemming Jeugdcommissie en/of Algemeen Bestuur.
 • Verzorgen van een kloppend wedstrijdprogramma.
 • Tijdig communiceren van het wedstrijdprogramma, veld- en kleedkamerindeling.
 • Speeltijden op papier zetten.
 • Communiceren met de KNVB op het gebied van wedstrijdwijzigingen en uitslagen d.m.v. sportlink, e-mail en telefoon (in noodgevallen).
 • Aanspreekpunt voor collega voetbalverenigingen.
 • Inplannen door teams gewenste oefenwedstrijden.
 • Is op de hoogte van deelname van teams aan uittoernooien. Meldt teams aan voor uittoernooien, ism met de Coördinator Jeugdtoernooien.
 • Is nauw betrokken bij de organisatie van eigen toernooien.
 • Communiceert in geval van afgelasting snel en accuraat met leden van de club, scheidsrechter(s), betrokken tegenpartij en werkt dit bij op de vv Heerenveen website en Sportlink Club (leidend).Vlaginstructies voor ouders en/of begeleiders boekje
Het doel van deze korte handleiding is om informatie te geven aan o.a. ouders/ begeleiders die  incidenteel als assistent scheidsrechter (vlagger) dienen te fungeren bij een wedstrijd van hun zoon en/of dochter.

Vlaginstructies


Het boekje voor de ouders
VV Heerenveen is een grote vereniging en we hopen dat alle leden en ook de ouders zich 'Welkom' voelen.
We kunnen ons voorstellen dat het even zoeken is.
Daarom hebben we voor de ouders een boekje gemaakt.
Lees het eens door.

Het boekje voor de ouders


Leider zijn van een VV Heerenveen team
Voor de leiders is er een 'Handboek voor de Leider'.

Zaterdagochtend is het 'piekuur' op ons Sportpark Skoatterwâld, bij een drukprogramma worden er tussen de 20 en 30 wedstrijden gespeeld.
Reken maar eens uit hoeveel spelers, begeleiders en toeschouwers dat zijn.
Je komt al snel op zo'n 1.000 tot 1.200 personen.
Voor jouw tegenstander een hele zoektocht om op SKW alles te vinden.
Als leider ben je vooral bezig met je eigen team, vergeet je tegenstander niet.
Hieronder een aantal tips om een goed gastheer te zijn richting je tegenstander:

 • Kijk eerst op het mededelingenbord op welk veld je speelt en in wellke kleedkamer jij en je tegenstander zitten.
 • Ontvang de leider van je tegenstander, laat zien op welk veld je speelt en in welke kleedkamer jouw tegenstander zit. En bied de leider van je tegenstander een bekertje koffie aan in het wedstrijdsecretariaat, op tafel staat koffie, melk en suiker.
 • Loop in de rust mee met de leider van de tegenstander, loop samen naar de beheerder om ranja te halen, geef het je tegenstander. Het staat allemaal al klaar.

Doe zoals jezelf ook graag ontvangen wilt worden als je een uitwedstrijd speelt !!

Het boekje voor de ouders


Scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden (zaterdag)

scheidsrechters.jpg
Afbeelding: een jeugdwedstrijdje fluiten is hartstikke leuk

 

De Coördinator Scheidsrechters regelt de scheidsrechters voor de jeugdwedstrijd op de zaterdag; betreft de competitie- en bekerwedstrijden.
Bij oefenwedstrijden moet de leider zelf een scheidsrechter regelen.

Er wordt gebruik gemaakt van leden die regelmatig fluiten maar helaas kunnen we daarmee niet alle wedstrijden voorzien van een scheidsrechter.
Als er geen scheidsrechter is gevonden, dan het verzoek is dan aan de leider om een ouder te laten fluiten.

Moet je fluiten; vergeet niet een fluitje, pen, papier en tijd (horloge of mobieltje) mee te nemen.
Graag de uitslag doorgeven, er ligt in het wedstrijdsecretariaat een speelschema waarop de uitslag ingevuld kan worden.
De uitslag wordt dan zsm in Sportlink Club (voetbal.nl) geplaatst.

Voor jeugdwedstrijden die verplaatst worden naar een doordeweekse dag zijn moeilijk scheidsrechters te vinden.
Uiteraard wordt dit wel geprobeerd door de Coördinator Scheidsrechters.
Indien dit niet lukt moet de leider zelf zorgen voor een scheidsrechter. 

 

Wedstrijdwijzigingen /afgelastingen

Afgelast_-_1.jpg
Afbeelding: dit beeld zullen we vaker zien, flinke regenbuien die het veld onder water zetten

Wedstrijdwijzigingen zijn annuleringen en verplaatsen van de wedstrijd(en) in datum en/of tijd.
Deze wedstrijdwijzigingen dienen uiterlijk acht dagen voor de geplande wedstrijddatum (deadline) door de leider(s) of coördinatoren aan het Wedstrijdsecretariaat kenbaar worden gemaakt.

Na het verstrijken van deze deadline kunnen wijzigingen alleen op verzoek van de wedstrijdsecretaris worden doorgegeven aan de KNVB.
Alleen wedstrijdsecretaris kan de wijzigingen dan nog uitvoeren.

Wijzigingen (verplaatsen) van wedstrijden van de huidige wedstrijddag naar een eerdere of latere wedstrijddag kan alleen op verzoek van de wedstrijdsecretaris worden doorgegeven aan de KNVB.


Binnenkomende interne en externe wedstrijdwijzigingen via e-mail worden doorgespeeld naar de betrokken leider(s).
De wedstrijdsecretaris behoudt zich het recht om de contactgegevens van de betrokken leider(s) door te geven aan de betrokkene.

 

Een wedstrijd verplaatsen, hoe doe je dat als leider
De leider(s) dienen zelf contact op te nemen met de betrokken tegenpartij en overeenstemming te bereiken over wedstrijdwijzigingen.
Deze overeenstemming dienen de leider(s) van vv Heerenveen bij het wedstrijdsecretariaat kenbaar te maken.
Deze zal vervolgens de KNVB hiervan op de hoogte stellen en deze zal de wedstrijdwijziging op verzoek van de wedstrijdsecretaris uitvoeren.

 

Werkwijze (5 stappen en de wedstrijd is verplaatst)

 1. Bij een thuiswedstrijd, neem je eerst contact op met de  VV Heerenveen wedstrijdsecretaris om te kijken of er ruimte is op de velden.
 2. Je neemt als leider contact op met de leider van de tegenpartij, je vraagt om de wedstrijd te verplaatsen.
  Je stelt een datum + tijdstip voor.
 3. Als de leider van de tegenpartij akkoord is, dan vraag je aan de leider van de tegenpartij om zijn wedstrijdsecretariaat in te lichten.
 4. Je geeft de nieuwe datum + tijdstip door aan het wedstrijdsecretariaat VV Heerenveen via een e-mail: klik hier.
  Het wedstrijdsecretariaat kijkt of er voor de doorgegeven datum en tijdstip een veld beschikbaar is waarop de wedstrijd gespeeld kan worden.
 5. De nieuwe datum + tijdstip wordt dmv een ‘Verzoek wijziging wedstrijd’ ingevoerd in Sportlink Club door het wedstrijdsecretariaat VV Heerenveen.
  Het wedstrijdsecretariaat van de tegenpartij kan het ‘Verzoek wijziging wedstrijd’ in Sportlink Club accorderen.

Hiermee is de wedstrijd verplaatst.

 

Type wijzigingen
De volgende wedstrijdwijzigingen kunnen aangevraagd worden:

 1. Datumwijziging (de verenigingen kunnen een wedstrijd maximaal 42 dagen uitstellen waarbij inhaaldagen zijn geblokkeerd)
 2. Tijdswijziging (van acht dagen voor de wedstrijddag tot de wedstrijddag kunnen in onderling overleg tijdswijzigingen worden aangebracht)


De aanvangstijd veranderen

Thuiswedstrijd
Tekst KNVB

Tot acht dagen van te voren aangeven bij het wedstrijdsecretariaat. Die kan de aanvangstijd verschuiven in Sportlink Club.
Verenigingen kunnen voor veel wedstrijden tot acht dagen voor de wedstrijd via de accommodatiebezetting van Sportlink eenzijdig de aanvangstijd aanpassen. Dit geldt voor wedstrijden in zowel categorie A als categorie B. Voor wedstrijden in de categorie A kan in deze nog een akkoord door de KNVB nodig zijn. Bij een akkoord krijgen alle betrokkenen achteraf via de wedstrijdwijzigingen bericht. Is de termijn korter dan acht dagen, dan kan een wedstrijd alleen worden verplaatst in onderling overleg met de tegenstander en met goedvinden van de competitieleider

 

En bij een uitwedstrijd?
Dat moet via de tegenstander.
Neem contact op met je tegenstander; leider of het wedstrijdsecretariaat van jouw tegenstander.
Vraag of het kan  en of ze willen..., niet onbelangrijk.
Is het een 'ja', vraag dan of de wedstrijdsecretariaat van jouw tegenstander dit wil regelen in Sportlink Club.

Te weinig spelers, wat dan?
Vooral tijdens weekenden die in vakanties vallen hebben veel teams, ook die van onze tegenstanders, vaak te weinig spelers.
Meld dat uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de wedstrijddag aan de wedstrijdsecretaris.
Voordat de wedstrijd verplaatst gaat worden dient ieder team wel uitgezocht te hebben of er niet van een ander team spelers geleend kunnen worden.
Het afzeggen van een wedstrijd is op de wedstrijddag, in verband met te weinig spelers, geen optie.


Bij thuiswedstrijden regelt Coördinator Scheidsrechters de scheidsrechters.
Als jouw wedstrijd niet doorgaat, meld dat bij de Coördinator Scheidsrechters zodat de scheidsrechter ingelicht kan worden.
Anders komt die scheidsrechter voor niets naar het veld

 

Staken wedstrijd

respect.jpg
Afbeelding: dit moge duidelijk zijn...


Als een thuiswedstrijd gestaakt wordt dan dient dit gelijk bij het Wedstrijdsecretariaat kenbaar gemaakt te worden.
De leider(s)/coach van het desbetreffende team schrijven het rapport over de gestaakte wedstrijd en geven dit rapport door aan de KNVB en de wedstrijdsecretaris.
Als er naar aanleiding van een tuchtzaak een rapport moet worden geschreven, schrijven de leider(s)/coach van het desbetreffende team het rapport over de tuchtzaak en geven dit rapport door aan de KNVB en de wedstrijdsecretaris.

 

Gebruik kleedkamers 

kleedkamer_4_-_is_klaar.jpg

 

foto_van_Ingrid_Jasper-Schokker.jpg
Afbeelding: de kleedkamers en de gangen zijn door vrijwilligers geverfd

De kleedkamers worden door meerdere teams tegelijkertijd gebruikt, het is aan te raden alle persoonlijke spullen (zo veel mogelijk) in de sporttas op te bergen.
De leid(st)er en team zijn verantwoordelijke voor het netjes achter laten van je eigen kleedkamer en die van de tegenpartij.
Na de pauze de limonade-/theehouders even terugbrengen naar de beheerderkamer.
Waardevolle spullen met de leider van het team zelf beheren.
Geef het aan een ouder om erop te passen.

Leiders bepalen niet zelf in welke kleedkamer ze zitten, dat is vooraf bepaald.

 

Gebruik velden / verplaatsbare doeltjes / cornervlaggen

08.45_Er_worden_nog_doeltjes_versjouwd_dat_moeten_de_leden_zelf_doen._Ze_staan_niet_klaar..jpg
Afbeelding: om 08.45 uur, er worden nog doeltjes versjouwd, dat moeten de leden zelf doen.
De mobiele doeltjes staan zelden klaar (datum foto: 02-10-2010).


De verplaatsbare doeltjes staan niet altijd op het veld, omdat deze doordeweeks bij de trainingen worden gebruikt.
Vraag als leider enkele ouders om doeltjes te sjouwen naar de het veld waarop gevoetbald wordt.
Laat de ouders op tijd komen, dan heb je tijd genoeg om het te regelen.
Haal geen doeltjes weg van velden waar op halve velden gevoetbald wordt.
Op welk veld je moet spelen; vraag het in het wedstrijdsecretariaat.

Speel je op een heel veld.
De cornervlaggen staan er niet altijd, deze kan je halen in het materialenhok, naast de beheerderkamer.
Vraag het even aan de beheerder.

Soms moet je ook de netten in de doelen nog laten zakken, stelt niets voor maar het moet wel even gebeuren.

 

Oefenwedstrijden
Indien een team een oefenwedstrijd wil spelen, moet dit kenbaar worden gemaakt bij het wedstrijdsecretariaat.
Deze beslist gezamenlijk met onze Dienst Facilitair/Onderhoud op basis van de regulieren wedstrijdplanning/trainingstijden of er ruimte is voor een oefenwedstrijd.
Voor een oefenwedstrijd moet de leider zelf een scheidsrechter regelen.


Heb je vragen met betrekking tot wedstrijdzaken, ik probeer ze graag te beantwoorden.
Graag een e-mail met je vraag naar: wedstrijdsecretariaat@vvheerenveen.nl

 

Dé amateurvoetbal App van voetbal.nl

voetbal.nl_app.jpg

Het is erg handig; jouw eigen wedstrijdprogramma volledig geautomatiseerd in jouw agenda op je eigen telefoon.
Ook je uitslagen, programma, stand, afgelastingen en wedstrijdwijzigingen op je mobiel?

Ga naar https://www.voetbal.nl/voetbalnl-app voor meer informatie.

Dé amateurvoetbal App van voetbal.nl

De applicatie is gekoppeld aan je registratie op www.voetbal.nl.


Om de mobiele site van Voetbal.nl (m.voetbal.nl) te kunnen gebruiken moet je eenmalig inloggen met hetzelfde gebruikersnaam en wachtwoord als je gebruikt op www.voetbal.nl.
Als je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt, dien je je eerst op www.voetbal.nl gratis te registreren.

 

ATTENTIE
Wil je VV Heerenveen op de App vinden, let op de schrijfwijze.
Zoeken op V.V. Heerenveen met de puntjes tussen de ‘V’.

 

KNVB video filmpje; BACK TO BASICS
De KNVB heeft een aantal visiefilms gemaakt over het reilen en zeilen van een vereniging.
Zeer leerzaam en je begrijpt direct de uitdaging waar voetbalverenigingen voor staan.

back_to_basics.png


KNVB video filmpje; BACK TO BASICS

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!