Cookie beleid vv Heerenveen

De website van vv Heerenveen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributie

Contributie

Contributie seizoen 2023/2024

Onderstaande contributies zijn inclusief € 50 vrijwilligersbijdrage, welke terug te vragen is na de inzet van 5 vrijwilligersuren op de vereniging. Hierover lees je hier meer. 

 Categorie  geboortejaar  contributie
     euro's
 O7  2017  € 230,00
 O8  2016  € 250,00
 O9  2015  € 250,00
 O10  2014  € 260,00
 O11  2013  € 260,00
 O12  2012  € 260,00
 O13  2011  € 280,00
 O14  2010  € 280,00
 O15  2009  € 280,00
 O16  2008  € 300,00
 O17  2007  € 300,00
 O18  2006  € 300,00
 O19  2005  € 300,00
 O20    € 315,00
 Senior  2004 en eerder  € 315,00
 7x7    € 185,00

Deze tarieven zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 oktober 2021, en bekrachtigd tijdens de ALV van 13 maart 2024. Het is mogelijk de contributie in 1, 2 of 4 termijnen te betalen. 

Aanvraag Fonds maatschappelijke participatie voor kinderen

Mocht jouw zoon of dochter wel graag willen voetballen, maar is deze contributie te hoog vanwege een beperkt inkomen dan kom je wellicht in aanmerking op een bijdrage van het Fonds Maatschappelijke Participatie voor kinderen van de gemeente Heerenveen. Per kind tussen 4 en 18 jaar kunt u een tegemoetkoming ontvangen van € 200,- per kalenderjaar. Het geld kan besteed worden aan de contributie en/of aan andere activiteiten voor uw kinderen. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de afdeling Werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Heerenveen, Postbus 15.000, 8440 GA Heerenveen, tel. 0513-617777.

Stichting Leergeld Heerenveen:
Postbus 533
8440 AM Heerenveen

Coördinator: Thea van der Meer
Telefoon: 06 – 422 711 41
Bereikbaar: dinsdag en donderdag tussen 09:00 en 15:00 uur
E: [email protected]
W: https://www.leergeldheerenveen.nl

 


Contributie Regeling + Boetes

Ten aanzien van de vaststelling en betaling van de contributie is het volgende geregeld.

1. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Voor jeugdleden geldt een categorisering van de contributiehoogte, welke afhankelijk is van de leeftijd. Voor de bepaling van de leeftijd wordt dezelfde methode gehanteerd als bij de KNVB, d.w.z. de leeftijd op 31 december van een jaar is bepalend voor de leeftijdscategorie voor het komende jaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen spelende en niet spelende leden. Kaderleden zijn verplicht zich als niet spelend lid aan te melden. De contributie tarieven worden bij de aanvang van het seizoen gepubliceerd.

2. De contributie wordt in ieder geval jaarlijks aangepast met het CPI (Consumenten Prijs Indexering).

3. De contributie wordt in 1, 2, 3 of 4 termijnen per automatisch incasso geïnd. Ieder lid is verplicht om een automatisch incasso af te geven. Leden die na 1 maand niet hebben betaald, of een termijn niet hebben betaald ontvangt een betalingherinnering. Is er na twee maanden nog niet betaald, dan volgt uitsluiting van het spelen van wedstrijden d.m.v. inname spelerspas, en/of wordt de vordering in handen van een incassobedrijf gegeven. In uitzonderingsgevallen kan gebruik gemaakt worden van betaling via een factuur. De extra administratiekosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Dit geldt tevens voor intrekking of geen mogelijkheid tot incasseren via automatisch incasso.

4. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

5. De incassodata zijn in 1 termijn, 2 termijnen of 4 termijnen.

6. Lid van VV Heerenveen betekend automatisch lid zijn van de KNVB. De KNVB brengt VV Heerenveen hiervoor kosten in rekening. Deze kosten worden door VV Heerenveen doorberekend. De KNVB stelt ieder jaar deze kosten vast. Dit bedrag wordt jaarlijks aan het lid doorberekend in de contributie.

7. Met verwijzing naar artikel 14 van de statuten kunnen leden, wanneer zij daartoe een schriftelijk verzoek indienen, uitsluitend door het bestuur, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van contributiebetaling.

8. Indien het lidmaatschap in de loop van de contributieperiode eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

9. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór de door de KNVB opgelegde overschrijvingsdatum.

10. Indien men als lid van de vereniging opzegt, krijgt men hiervan een schriftelijke- of elektronische bevestiging. Deze bevestiging dient te worden bewaard, zodat dit in geval van dispuut kan worden overgelegd.

11. De vereniging is gerechtigd voor rekening van dat lid een incassobureau in te schakelen indien een lid, na twee herinneringen, blijft weigeren de contributie te betalen.

12. Een lid die alleen traint, betaalt de helft van de contributie. Dit moet schriftelijk gemeld worden bij het bestuur bij aanvang van het seizoen. Terugwerkende kracht is niet mogelijk.

13. Wanneer een nieuw lid zich tijdens het seizoen inschrijft als lid zal een evenredig bedrag aan contributie worden berekend.Boetes
Hoewel wij als vereniging streven naar fair play, kan het altijd voorkomen dat u als gevolg van een overtreding een "gele kaart" krijgt of dat er zelfs een veldverwijdering volgt (rode kaart). In het geval van veldverwijdering is het noodzakelijk dat u een rapportformulier invult. Hoewel uw leider dit normaal gesproken met u zal overleggen is het uw eigen verantwoordelijkheid dat het formulier wordt ingevuld. Het formulier dient direct na afloop van de wedstrijd te worden ingevuld en dient dezelfde dag nog ingeleverd te worden bij de wedstrijdsecretaris. Boetes, voortvloeiend uit overtredingen, veldverwijdering of niet of te laat invullen van rapportformulieren worden door de KNVB aan VV Heerenveen in rekening gebracht. Uiteraard zullen wij deze kosten aan u doorberekenen. Deze zullen samen met de contributie automatisch door ons geïnd worden. Achterstand in contributies en/of boetes leidt automatisch tot een speel- en trainingsverbod. 

Bankrekeningnummer RABObank
NL80RABO0326406719 t.n.v. V.V.HeerenveenClubCollect
In het verleden is gebleken dat het innen van contributies veel tijd in beslag neemt van onze vrijwilligers. Daarom is besloten deze inning uit te besteden aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Het is goed om te weten dat ClubCollect geen incassobureau is maar een partij die vooral de administratieve handelingen verricht en voor leden eenvoudiger maakt. 
Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent deze samenwerking dan concreet? ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. 
ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken kom je op jouw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kan je jouw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kan je ook kiezen om jouw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en jij als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Jij als clublid kan erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kan je vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html. Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met [email protected]Verander jouw persoonsgegevens
Voor het wijzigen van persoonsgegevens stuur je een bericht naar [email protected]
Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij je graag naar de website www.clubcollect.com

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!